Khách hàng muốn gì từ nhà môi giới bất động sản

Cập nhật: 2019-12-08 16:31:03

Hiểu khách hàng cần gì vẫn luôn quan trọng số 1 trong kinh doanh.

Đây là nghiên cứu ở bên Mỹ vào nắm 2005 bởi hiệp hội bất động sản của Mỹ, không hẳn áp dụng chính xác cho Việt Nam được nhưng cũng giúp anh chị em làm trong nghề môi giới biết được là khách hàng muốn gì ở mình.

 

Kết quả cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Các tiêu chí quan trọng nhất khi chọn người môi giới                     Người mua    Người bán
Danh tiếng nghề nghiệp                                                            41%             57%
Kiến thức về địa phương và địa bàn đang giao dịch                       24%             17%
Làm cho một công ty môi giới (càng danh tiếng càng tốt)              7%               6%
Các yếu tố khác                                                                       28%             20%

 

 

Người bán muốn gì nhiều nhất từ đại diện môi giới của mình           Người bán
Giúp họ tìm được người mua                                                       28%
Giúp họ tìm được người mua trong khoảng thời gian nhất định         27%
Giúp họ định giá căn nhà một cách chính xác và cạnh tranh tốt

 
với các ngôi nhà khác                                                                 17%
Tư vấn cải thiện ngôi nhà để bán được giá cao hơn                         12%
Tư vấn về giấy tờ, thủ tục, kiểm tra nhà, vv                                   7%
Khác                                                                                        9%

 

Người mua muốn gì nhiều nhất từ đại diện môi giới?                      Người mua
Giúp họ tìm được ngôi nhà thích hợp                                            60%
Hỗ trợ vấn đề thương lượng giá cả                                               10%
Tư vấn về giấy tờ, thủ tục, kiểm tra nhà, vv                                  10%
Tư vấn về các nhà bán tương tự                                                  10%
Khác                                                                                       10%

 
Bạn đang xem tại Văn phòng cho thuê quận 1.vn