Hà Nội duyệt giá khởi điểm đấu giá đất tại phường Thượng Thanh, Long Biên

Cập nhật: 2020-03-31 15:08:48

Giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên vừa được UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND phê duyệt.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất khu nhà ở thấp tầng tại phường Thượng Thanh là 21,7 triệu đồng/m2; đối với khu cao tầng, giá khởi điểm 16,1 triệu đồng/m2.

Khu đô thị Việt Hưng ở quận Long Biên

Quyết định về giá đất đấu giá này có hiệu lực từ ngày 11/7/2014; Thời gian thực hiện 12 tháng. Trường hợp năm 2015, giá đất quy định của UBND thành phố hoặc giá đất trên thị trường có sự biến động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đề xuất giá khởi điểm gửi liên ngành thẩm định, trình UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp.

TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đấu giá bảo đảm đúng các quy định hiện hành trước khi tổ chức đấu giá.

(Theo HNM)

Bạn đang xem tại Văn phòng cho thuê quận 1.vn