Hà Nội còn hơn 35.000 căn nhà thuộc SHNN chưa bán

Cập nhật: 2020-03-31 15:08:48

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang hoàn thiện dự thảo quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền thành phố về bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP.

Theo quy định mới, quy trình giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn không quá 45 ngày; Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thay cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà; UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận. Sau khi giải quyết xong thủ tục cấp, giấy chứng nhận sẽ được trả trực tiếp hộ gia đình, không trả qua Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà.

Theo Sở Xây dựng, tổng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố khoảng 210.000 căn; cơ quan quản lý đã bán và cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 61/CP khoảng 175.747 căn. Quỹ nhà còn chưa bán, chưa cấp giấy chứng nhận là 35.000 căn, chiếm 17%. Tính đến thời điểm 5-6-2013, ngày hết hiệu lực thi hành Nghị định 61/CP, thành phố tiếp nhận 25.601 hồ sơ bán nhà và cấp giấy chứng nhận. Số hồ sơ này vẫn giải quyết theo Nghị định 61/CP nhưng thủ tục thực hiện theo quy trình mới tại Nghị định 34/2013/NĐ-CP (thay thế Nghị định 61/CP) nên phải tạm dừng chờ quy trình mới được ban hành. Mặc dù Nghị định 34/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6-6-2013 nhưng đến 19-9-2013, Bộ Xây dựng mới ban hành thông tư hướng dẫn.

(Theo HNM)

Bạn đang xem tại Văn phòng cho thuê quận 1.vn