Danh sách văn phòng cho thuê đường Tôn Đức Thắng quận 1

Cập nhật: 2020-03-31 15:08:48

Tổng hợp tất cả văn phòng cho thuê đường Tôn Đức Thắng quận 1 là có 7 tòa nhà văn phòng đang cho thuê tại đây. Danh sách tòa nhà văn phòng như sau :
1. Tòa nhà Lim Tower :
+ Diện tích
: 100m2, 200m2, 300m2
+ Giá cho thuê 25 USD/m2/tháng
+ Phí dịch vụ 6USD/m2/tháng.

Lim Tower
Tòa nhà Lim Tower cho thuê văn phòng đường Tôn Đức Thắng.

2. Tòa nhà Saigon Trade Center Tower :
+ Diện tích
: 50m2, 60m2, 100m2, 200m2, 500m2.
+ Giá cho thuê 22 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 6USD/m2/tháng.

Saigon Trade Center Tower
Tòa nhà saigon Trade Center đường Tôn Đức Thắng

3. Tòa nhà Green Power Tower :
+ Diện tích
: 100m2, 300m2, 500m2
+ Giá cho thuê 23 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 6USD/m2/tháng.

4. Tòa nhà VFC Tower :
+ Diện tích
: 70m2, 140m2, 210m2
+ Giá cho thuê 17 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 4USD/m2/tháng.

VFC Tower
VFC Building văn phòng cho thuê ở đường Tôn Đức Thắng quận 1.

5. Tòa nhà Blue Star Building :
+ Diện tích
: 70m2, 90m2
+ Giá cho thuê 14 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 4USD/m2/tháng.

6. Tòa nhà Le Meridien Saigon :
+ Diện tích
: 100m2, 300m2, 500m2, 1000m2, 2000m2
+ Giá cho thuê 29 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 6USD/m2/tháng.

7. Tòa nhà Landmark :
+ Diện tích
: 100m2, 300m2, 500m2
+ Giá cho thuê 20 USD/m2/tháng.
+ Phí dịch vụ 6USD/m2/tháng.

Trên đây là tổng hợp 7 tòa nhà văn phòng cho thuê đường Tôn Đức Thắng quận 1. Để liên hệ cho thuê văn phòng đường Tôn Đức Thắng quận 1 vui lòng liên hệ: 0906.009.007 tư vấn miễn phí.